portal managera

Efektywność przedsiębiorstwa

Efektywność jest kategorią ekonomiczną wykorzystywaną przede wszystkim jako kryterium oceny działalności zarówno na poziomie całego przedsiębiorstwa, jak i w poszczególnych jego obszarach. Pojęcie efektywności odnosi się najczęściej do zasady racjonalnego gospodarowania formułowanej w dwóch obszarach - maksymalizacji efektu (wydajność) i minimalizacji nakładów (oszczędność)