portal managera

Lean Manufacturing

Lean manufacturing jest rodzajem strategii zarządzania firmą, opierającą się na dostarczaniu klientom produktów i usług, odpowiadających ich oczekiwaniom, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu swoich procesów. Termin Lean Management stał się w ostatnich latach niezwykle popularny. Zakłady produkcyjne próbują lepiej lub gorzej korzystać z dobrodziejstwa technik szczupłego zarządzania wypracowanych przez japońskich inżynierów. Organizowane są szkolenia, studia i konferencje, na których menedżerowie wymieniają się doświadczeniami. Na rynku dostępna jest również szeroka oferta literatury i poradników. Niestety wypracowana na przestrzeni wielu lat strategia lean manufacturing jest często, w sposób uproszczony, postrzegana jako zestaw narzędzi bądź system redukcji kosztów i eliminacji marnotrawstwa.

 

Koncepcja Lean Management

Tymczasem u podstaw koncepcji leży rozwój pracowników oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych. Przy braku elementarnego zrozumienia filozofii, jest ona kojarzona z audytami, pomiarem czasu, wieszaniem instrukcji i prezentacją wykresów (przysłowiowe przykręcanie śruby) zamiast z zarządzaniem procesami i załogą. Już na etapie przy pierwszych prób wdrażania filozofii lean management w Stanach Zjednoczonych i Europie, kadra zarządzająca skupiała się wyłącznie na narzędziach, pomijając niezbędne elementy kształtowania postaw załogi włącznie a raczej na czele z najwyższymi szczebla zarządzania. Pomijając różnice kulturowe, zasadniczą kwestią przy wdrażaniu filozofii Lean jest dojrzałość kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Japońscy inżynierowie podchodzili do sprawy spokojnie, konsekwentnie i kompleksowo, przy jednoczesnym ogromnym zaangażowaniu wszystkich pracowników. Jak to wygląda u nas niech każdy oceni we własnym zakresie.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na zarządzanie metodą Lean Management? Ponieważ jest inspirująca i pokazuje nam, że można funkcjonować inaczej niż dotychczas. Skłania ludzi do rozwiązywania problemów tam, gdzie one występują. Nie ma tu gotowych rozwiązań. Konieczne jest motywowanie załogi do wymyślania nowych rzeczy, testowania nowych pomysłów, poddawania w wątpliwość założeń i zadawania pytań. W konsekwencji pojawiają się stabilne procesy pozwaljące uzyskać zwiększenie efektywności ekonomicznej poprzez:

• wzrost wydajności,
• wzrost wykorzystania maszyn mierzony wskaźnikiem OEE,
• redukcja zapasów w toku,
• uwolnienie powierzchni pod produkcję,
• skrócenie czasu przejścia od surowca po wyrób gotowy,
• zredukowanie czasu przezbrojeń.

Zastosowanie w praktyce koncepcji oszczędnego (lean) gospodarowania zasobami, pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji produkcji, lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym podejściem, gdzie przejście materiału przez zakład zabiera tygodnie. Tymczasem rzeczywiste przetwarzanie na linii produkcyjnej (wytwarzanie wartości dodanej) zabiera zaledwie minuty lub godziny. Koncentracja na wartości dodanej wynika z potrzeby zaspokojenia oczekiwań klienta. Wszystko co wykracza poza obszar za który klient jest gotów zapłacić jest traktowane jak marnotrawstwo. Tu właśnie odnajdujemy pole do popisu w zakresie poszukiwania elementów procesu, które wykonywane są zbędnie i mogą zostać zoptymalizowane lub wyeliminowane. Do podstawowych źródeł marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zapasy, poprawianie błędów oraz braków, zbędne przetwarzanie lub przemieszczanie materiału, nadmierny ruch, oczekiwanie oraz niewykorzystany potencjał kreatywności pracowników. W praktyce, lean jest ciągłą obserwacją i dociekaniem, jak można zmodyfikować proces wytwarzania produktów i usług, by spełnić wymogi klienta, aby dostał to czego potrzebuje w wymaganym czasie oraz jakości i jednocześnie jak uprościć i usprawnić sam proces. Tu zaczyna się Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie. Otóż skoro konkurencja ciągle depcze nam po piętach, musimy się doskonalić aby utrzymywać przewagę na rynku. Wprowadzając ulepszenia będziemy krok po kroku coraz sprawniejsi. W ten sposób zawsze możemy być o krok przed nimi. Kaizen należy traktować jako fundament Lean Management. Potrzeba ciągłego doskonalenia spowodowała wypracowanie pewnych metod i narzędzi, które pomagają w usprawnianiu procesów (5S, PDCA, Jidoka, praca standaryzowana, zdefiniowanie głównych obszarów marnotrawstwa, itp.),.

Kultura Lean Management

Skuteczne wdrożenie filozofii Lean Manufacturing wymaga działania w dwóch kierunkach. Z jednej strony należy koncentrować się na zmianach technicznych i organizacyjnych, mających na celu usprawnianie i doskonalenie procesów. Z drugiej zaś konieczne jest stworzenie kultury organizacyjnej, w której pracownicy wykazywać będą inicjatywę do rozwiązywania problemów, doskonalenia swojej pracy oraz współdziałania na rzecz sukcesu przedsiębiorstwa i dostarczania wartości klientowi. Praca nad tworzeniem kultury Lean jest elementem często zaniedbywanym. Nowe realia wymagają od załogi na wszystkich szczeblach bardzo szerokich zmian, w tym zmiany sposobu myślenia i postępowania. Wiadomo jednak, że ludzie nie lubią zmian. Wręcz obawiają się ich. Stąd podczas prac nad wdrażaniem nowej kultury nie brakuje naturalnych wrogów i sceptyków stawiających często skuteczny opór. Skuteczni managerowie są w stanie za pomocą odpowiednich narzędzi wprowadzania zmian poradzić sobie z tym procesem. Wymaga to jednak czasu, ogromnego zaangażowania, konsekwencji w działaniu i wcześniejszego przygotowania merytorycznego kadry kierowniczej. Lean Management jest przykładem metody, gdzie zrozumienie i pokora wobec jej założeń jest warunkiem koniecznym do skutecznej implementacji. Bagatelizowanie pracy nad kulturą organizacyjną Lean Management jest częstą przyczyną ostatecznej porażki we wdrażaniu filozofii Lean.

audyt2

Zarządzanie zmianami w organizacji

Zarządzanie zmianami w organizacji

Żyjemy w bardzo intensywnie rozwijającym się otoczeniu. Wszystko wokół, czy tego chcemy czy nie, podlega nieustannym modyfikacjom. Pojawiające się możliwości...

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean manufacturing jest rodzajem strategii zarządzania firmą, opierającą się na dostarczaniu klientom produktów i usług, odpowiadających ich oczekiwaniom, przy jednoczesnym...

Niezwykła Moc Kaizen

Niezwykła Moc Kaizen

Kaizen powstaje w umysłach pracowników. Ciągłe zaangażowanie w doskonalenie przynosi pozytywny wpływ na morale, a morale ma istotny wpływ na...

Schudnij z Kaizen

Schudnij z Kaizen

Jeśli nie mieścisz się w swój ulubiony garnitur, z pomocą przyjdzie ci Kaizen. Zbędne kilogramy często spędzają nam sen z...

5s - fundament filozofii Kaizen i system…

Nie ma wątpliwości, że wysoka jakość organizacji stanowiska pracy ma istotny pływ na jego wydajność. Z kolei sprawnie funkcjonujące stanowiska...