portal managera

referencje o pracowniku

Pracodawca podczas rozstawania z pracownikiem nie ma obowiązku wystawiania referencji i rzadko kiedy czyni to z własnej inicjatywy. Jako przełożony możemy zatem odmówić wystawienia referencji, szczególnie jeśli miałyby to być informacje mało optymistycznie brzmiące. Z punktu widzenia pracownika warto zwrócić się do pracodawcy z prośbą o wystawienie pisemnych referencji, które czynią bardziej wiarygadnymi informacje zawarte w naszych dokumentach aplikacyjnych. Dobrze jest też jeśli pracownik przedyskutuje z przełożonym temat ewentualnej możliwości kontaktu rekruterów w sprawie uzyskania dodatkowych informacji. Po takiej rozmowie, znacznie zwiększa się szansa na pochlebne opinie się o osiągnięciach pracownika. Możemy wtedy dopisać do CV kontakt referencyjny, w którym zamieścimy imię i nazwisko przełożonego, nazwę jego stanowiska oraz bezpośredni nr telefonu.

Informacja zwrotna

Posługiwanie się informacją zwrotną jest kluczową umiejętnością interpersonalną oraz podstawowym narzędziem managera, który chce skutecznie wpływać na postawy pracowników. Jest nieodłączną częścią komunikacji w relacjach partnerskich, biznesowych oraz w zależnościach typu pracownik/pracodawca. Podstawowe zadania feedback'u obejmują wzmacnianie pozytywnych postaw oraz korygowanie zachowań niepożądanych. Stąd wynika zwyczajowy podział na pozytywną informację zwrotną oraz konstruktywną krytykę, zwaną kolokwialnie negatywną informacją zwrotną.

list motywacyjny

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny ma za zadanie przekonanie potencjalnego pracodawcy do tego, że właśnie nasza kandydatura jest jedynie słuszną lub przynajmniej plasującą się w ścisłej czołówce. Bywa, że rekruterzy nie wymagają listu motywacyjnego. Jeśli jednak firma, do której aplikujesz, oczekuje od Ciebie takiego dokumentu, warto się postarać.

Jak motywować pracowników

Organizacja oraz pracownicy mogą znajdować się na różnym etapie rozwoju. Na motywację należy spojrzeć pod kątem sytuacji biznesowej oraz grupy docelowej do której chcemy dotrzeć. Nie istnieje jeden optymalny system motywacyjny, pasujący do wszystkich grup pracowniczych. Innymi metodami dociera się do pracowników niewykwalifikowanych a innymi do specjalistów. Często różne techniki motywacyjne dobiera się do konkretnych osób. Wiedza o systemach zwiększających motywację pracowników może być wykorzystana do wprowadzenia zmian w firmach a właściwe zastosowanie technik motywacyjnych przekłada się na poprawę efektywności biznesowej przedsiębiorstwa.

audyt1

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Piszemy list motywacyjny

Piszemy list motywacyjny

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny ma za zadanie przekonanie potencjalnego pracodawcy do tego, że właśnie nasza kandydatura jest jedynie...

Zasada Pareto - oszczędzamy zasoby

Zasada Pareto - oszczędzamy zasoby

Stosowanie Zasady Pareto, zwanej również regułą 80/20, ma wielki potencjał w zakresie oszczędności czasu przy realizacji celów. Metoda jest prosta...

Jak motywować pracowników

Jak motywować pracowników

Organizacja oraz pracownicy mogą znajdować się na różnym etapie rozwoju. Na motywację należy spojrzeć pod kątem sytuacji biznesowej oraz grupy...

Jak napisać skuteczne CV

Jak napisać skuteczne CV

Życiorys zawodowy, zwany popularnie Curriculum Vitae (CV), to zestawienie wszystkich istotnych informacji dotyczących kandydata, jego osiągnięć i zainteresowań. Właściwe wytypowanie...

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean manufacturing jest rodzajem strategii zarządzania firmą, opierającą się na dostarczaniu klientom produktów i usług, odpowiadających ich oczekiwaniom, przy jednoczesnym...

Zarządzanie zmianami w organizacji

Zarządzanie zmianami w organizacji

Żyjemy w bardzo intensywnie rozwijającym się otoczeniu. Wszystko wokół, czy tego chcemy czy nie, podlega nieustannym modyfikacjom. Pojawiające się możliwości...

Informacja zwrotna - feedback

Informacja zwrotna - feedback

Posługiwanie się informacją zwrotną jest kluczową umiejętnością interpersonalną oraz podstawowym narzędziem managera, który chce skutecznie wpływać na postawy pracowników. Jest...

Piszemy referencje

Piszemy referencje

Pracodawca podczas rozstawania z pracownikiem nie ma obowiązku wystawiania referencji i rzadko kiedy czyni to z własnej inicjatywy. Jako przełożony...

Piszemy opinię o pracowniku

Piszemy opinię o pracowniku

Konieczność przygotowania opinii na temat pracownika w codziennych obowiązkach managera pojawia się nader często. Od strony formalnej, dokument przechodzi zwykle...