portal managera

list motywacyjny wzór

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny ma za zadanie przekonanie potencjalnego pracodawcy do tego, że właśnie nasza kandydatura jest jedynie słuszną lub przynajmniej plasującą się w ścisłej czołówce. Bywa, że rekruterzy nie wymagają listu motywacyjnego. Jeśli jednak firma, do której aplikujesz, oczekuje od Ciebie takiego dokumentu, warto się postarać.

List motywacyjny – ogólne wytyczne

W bardzo dużym uproszczeniu, list motywacyjny jest odpowiedzią na pytanie, które i tak padnie na rozmowie kwalifikacyjnej - „Dlaczego chce Pan/Pani pracować w tej firmie?”. Zastosowana technika przekonywania winna zawierać argumenty odwołujące się do tych obszarów, którymi zainteresowany jest pracodawca. Pisanie listu motywacyjnego warto zatem oprzeć na zamieszczonych w ogłoszeniu rekrutacyjnym wymaganiach i „skroić” jego treść tak, aby uderzył w czułe struny i chwycił pracodawcę za serce. List powinien stanowić dodatkowe źródło informacji dla rekrutera, uzupełniając życiorys zawodowy i dostarczając wiedzy na temat doświadczenia, umiejętności oraz kompetencji pasujących do stanowiska. Winien także nakreślić wizję obustronnej współpracy i perspektywę wzajemnych korzyści.

List motywacyjny jest istotnym źródłem informacji o kandydacie. Wskazuje przykładowo na kompetencje komunikacyjne, co jest bardzo istotne w przypadku niektórych stanowisk. Dobrze przygotowany list może być dużym atutem w procesie rekrutacji. Forma listu informuje również, czy mamy do czynienia z osobą uporządkowaną, czy kandydat potrafi używać specjalistycznego dla danej branży słownictwa, czy dba o estetykę sporządzanego przez siebie dokumentu

Jeśli list nie jest pisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie i kierujemy go do agencji doradztwa personalnego, powinien zawierać przede wszystkim informacje na temat oczekiwań wobec pracy i planowanej ścieżki kariery. Należy sprecyzować jakie stanowisko i jaka branża najbardziej odpowiada kandydatowi. Na tej podstawie pozwala właściwie zaklasyfikować zgłoszenie w bazie danych a następnie skierować aplikację do odpowiedniego pracodawcy.

List motywacyjny – jak to zrobić

Przed przystąpieniem do pisania listu motywacyjnego poświęcamy chwilę na przeanalizowanie naszej dotychczasowej ścieżki zawodoweją, zdobytych doświadczenień i planów na przyszłość. Określamy nasze dalsze cele zawodowe i kierunki w jakich chcemy się rozwijać.  Warto sobie to wszystko spisać na kartce. Informacje te posłużą jako baza do przygotowania listu a później  wykorzystamy je jako filar podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Warsztat przygotowania listu motywacyjnego obejmuje zarówno pracę nad treścią jak i formą, która ma zachęcać do czytania. List nie powinien przekraczać jednej strony. Długie wypracowania nie zachęcają do czytania i ciężko się przez nie przebić, tym bardziej, że nader często przepełnione są bezsensownym wodolejstwem. Tekst warto podzielić na akapity a kluczowe zwroty wyróżnić poprzez wytłuszczenie. Cały dokument powinien być treściwy, czyli zawierać możliwie najwięcej konkretów i jak najmniej banałów.

Pokazujemy w liście motywacyjnym nasze mocne strony. Nie wszystkie lecz wybieramy takie, które w sposób istotny stanowią wartość dla pracodawcy (odpowiadaja na pytania z ogłoszenia). Całość podpieramy konkretnymi przykładami. Jeśli posiadam doświadczenie jako lider zespołu projektowego i odegrałem istotną rolę to piszę, że rola ta polegała na … dzięki czemu uzyskano to i to … a ostateczne efekty dla pracodawcy i zespołu to …

List motywacyjny – zasady

Personalizacja listu - u góry z lewej strony dokumentu podajemy nasze dane kontaktowe, może się bowiem zdarzyć, że list będzie czytany w oderwaniu od CV i nie będzie jednoznacznie wskazywał na autora. Jeśli w ofercie pracy podano adresata i znamy odbiorcę dokumentów aplikacyjnych, w nagłówku podajemy, do kogo kierowany jest list. Z uwagi na to, że często firmy prowadzą równolegle więcej niż jedeną rekrutację, pierwszy akapit listu motywacyjnego powinien zawierać informacje, na jakie stanowisko kandydat aplikuje i czy jest to odpowiedź na ogłoszenie, a jeśli tak, to na jakie

Przygotowanie merytoryczne i praktyka - w dalszej części listu motywacyjnego, nawiązując do treści danej oferty pracy przedstawiamy istotne etapy naszego wykształcenia i konkretne doświadczenia zawodowe. Koncentrujmy się na istotnych dla danego stanowiska umiejętnościach praktycznych oraz cechach osobistych. Ważne aby informacje korespondowały z danymi w CV a nie stanowiły bezmyślną ich kopię.

Dlaczego chcesz pracować w tej firmie – Podaj informacje dlaczego właśnie u tego pracodawcy poszukujesz posady - jakie kierują Tobą motywacje. Z pewnością są przyczyny, dla których zależy Ci właśnie na tej ofercie. Być może chcesz zmienić branżę, jeśli tak to podaj dlaczego. Napisz co cenisz w tym stanowisku i firmie. Może firma oferuje innowacyjną ścieżkę rozwoju dla młodych inżynierów a Ty masz zaplanowany swój rozwój i w najbliższym okresie widzisz możliwość doskonalenia „w takim to a takim obszarze” a ze swojej strony możesz zaoferować firmie jakieś konkretne wartości dodane, gdyż posiadasz główne kompetencje których szukają. Być może, że odpowiadają Ci, zgodne z Twoimi wartości firmy.

Pokaż sukcesy – Podkreślając odpowiednie sukcesy w Twojej karierze pokazujesz, że znasz oczekiwania wobec pracownika na danym stanowisku, specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa i rynku, na którym działa. Piszącąc o osiągnięciach podajemy, jaka była nasza rola i przyczynek do ich uzyskania.

Właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem – Przygotuj argumentacjję mającą przekonać rekrutera, że będziesz właściwą osobą na to stanowisko a pracodawca uzyska konkretne korzyści jeśli zaoferuje Ci pracę. Przywołaj tu konkretne sytuacje zawodowe, pokaż jak wykorzystałeś swoje kompetencje w realizacji zadań. Poruszaj się wyłącznie w tematyce istotnej dla stanowiska na które aplikujesz.

List motywacyjny - najczęściej popełniane błędy

- treść listu motywacyjnego niewłaściwie dopasowana do wymagań konkretnego ogłoszenia o pracę i pracodawcy,

- przesadne podkreślanie swoich kompetencji i uprawienie agresywnej autopromocji - „jestem najlepszym kandydatem”, „posiadam wszystkie poszukiwane kompetencje”),

- powtarzanie faktów z CV - jest to nudne, źle się czyta i zajmuje niepotrzebnie czas,

- korzystanie ze ściągniętych z internetu wzorów bez dokonywania adaptacji na potrzeby konkretnej oferty,

- kserowanie listów motywacyjnych i dopisywanie nazwy firmy,

- brak rzetelnego uzasadnienia, dlaczego kandydat zdecydował się odpowiedzieć na daną ofertę pracy,

- pomijanie aspektów osobowościowych,

- brak wizji obustronnych korzyści dla firmy i kandydata,

- pomijanie własnych sukcesów i osiągnięć zawodowych,

- brak informacji, na jakie ogłoszenie odpowiada list i jakiego stanowiska pracy dotyczy,

- podawanie zbyt wielu informacji,

- krytykowanie byłego lub obecnego pracodawcy,

- używanie utartych zwrotów (odporna na stres, ambitny, pracowity, szybko uczący się) bez poparcia przykładami,

- oryginalne i zbyt luzackie formy prezentacji dla stanowisk, gdzie nie wymagana jest kreatywność i wizja artystyczna,

- pomyłki w nazwie stanowiska, o jakie kandydat się ubiega,

audyt1

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Piszemy list motywacyjny

Piszemy list motywacyjny

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny ma za zadanie przekonanie potencjalnego pracodawcy do tego, że właśnie nasza kandydatura jest jedynie...

Zasada Pareto - oszczędzamy zasoby

Zasada Pareto - oszczędzamy zasoby

Stosowanie Zasady Pareto, zwanej również regułą 80/20, ma wielki potencjał w zakresie oszczędności czasu przy realizacji celów. Metoda jest prosta...

Jak motywować pracowników

Jak motywować pracowników

Organizacja oraz pracownicy mogą znajdować się na różnym etapie rozwoju. Na motywację należy spojrzeć pod kątem sytuacji biznesowej oraz grupy...

Jak napisać skuteczne CV

Jak napisać skuteczne CV

Życiorys zawodowy, zwany popularnie Curriculum Vitae (CV), to zestawienie wszystkich istotnych informacji dotyczących kandydata, jego osiągnięć i zainteresowań. Właściwe wytypowanie...

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean manufacturing jest rodzajem strategii zarządzania firmą, opierającą się na dostarczaniu klientom produktów i usług, odpowiadających ich oczekiwaniom, przy jednoczesnym...

Zarządzanie zmianami w organizacji

Zarządzanie zmianami w organizacji

Żyjemy w bardzo intensywnie rozwijającym się otoczeniu. Wszystko wokół, czy tego chcemy czy nie, podlega nieustannym modyfikacjom. Pojawiające się możliwości...

Informacja zwrotna - feedback

Informacja zwrotna - feedback

Posługiwanie się informacją zwrotną jest kluczową umiejętnością interpersonalną oraz podstawowym narzędziem managera, który chce skutecznie wpływać na postawy pracowników. Jest...

Piszemy referencje

Piszemy referencje

Pracodawca podczas rozstawania z pracownikiem nie ma obowiązku wystawiania referencji i rzadko kiedy czyni to z własnej inicjatywy. Jako przełożony...

Piszemy opinię o pracowniku

Piszemy opinię o pracowniku

Konieczność przygotowania opinii na temat pracownika w codziennych obowiązkach managera pojawia się nader często. Od strony formalnej, dokument przechodzi zwykle...