portal managera

jak napisać profesjonalne CV

Życiorys zawodowy, zwany popularnie Curriculum Vitae (CV), to zestawienie wszystkich istotnych informacji dotyczących kandydata, jego osiągnięć i zainteresowań. Właściwe wytypowanie tych ważnych informacji oraz sposób ich zredagowania stanowi klucz do przygotowania profesjonalnego CV. Głównym celem dokumentu jest zainteresowanie pracodawcy kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym, osobowością.

 

Jak napisać CV – podaj to co ważne

Nie podajemy za każdym razem wszystkiego i nie w ten sam sposób. Często kandydaci mają trudności ze zrozumieniem, iż wymagana jest odpowiednia selekcja informacji. Szczególnie wtedy, gdy mamy bardzo bogate doświadczenia, długą listę szkoleń i zdobytych uprawnień. Nie warto budować zbyt obszernych dokumentów, gdyż zagubią się w nich informacje kluczowe. Dodatkowo wielostronicowy życiorys zawodowy nie zachęca do czytania i może sugerować, że kandydat ma trudności z zaakcentowaniem odpowiednich kwalifikacji.

Jak napisać CV - uważaj na wzory CV

Przed przygotowaniem życiorysu zawodowego, należy dokładnie przestudiować treść ogłoszenia i zapoznać się z ofertą pracy. Pozwoli to określić kogo poszukuje firma, jakie są wymagania, charakter stanowiska oraz jaki profil pracownika szczególnie interesuje pracodawcę. Warto odwiedzić stronę firmową pracodawcy i przeanalizować profil działalności, zapoznać się z misją, wizją i wartościami firmy. Pozyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę wyboru odpowiednich argumentów, którymi będziemy chcieli przekonać do siebie rekrutera. W kolejnym kroku dzielimy informacje na te, które chcemy zamieścić w CV oraz te które użyjemy w liście motywacyjnym.

Uwaga: Pamiętajmy aby nie używać tych samych informacji w CV i LM. W liście motywacyjnym jedynie nawiązujemy do poszczególnych pozycji z CV. Niedopuszczane jest powielanie całych zdań. Nie zawieramy również informacji nieprawdziwych. Pracodawca bez trudu może je zweryfikować.

Jak napisać CV - forma dokumentu

Pierwsze wrażenia rekrutera związane są z zachowaniem estetyki dokumenu. Aplikacja powinna być estetyczna, przejrzysta i niezbyt obszerna. Pisanie dokumentów dłuższych niż 2-3 strony A4 niesie za sobą ryzyko, że rekruter będzie znużony lekturą.
Zachowujemy właściwą chronologię zapisów, zaczynając od ostatnich osiągnięć, które stanowią największą wartość dla pracodawcy.

Tworząc CV koncentrujemy się na swoich osiągnięciach, umiejętnościach, wartościach a nie na opisie szkoleń, które odbyliśmy. Pisząc Curriculum Vitae używamy formy bezosobowej i unikamy zwrotów nieformalnych oraz gwarowych.

Jeśli dokument wysyłany jest w formie edytowalnej, powstaje ryzyko innego wyświetlenia (poprzesuwania elementów) na komputerze rekrutera, co zniweczy nasze misterne przygotowania edycyjne. Dlatego warto publikować dokument w postaci PDF. Jeśli nie mamy takiej możliwości, zadbajmy o zastosowanie standardowych czcionek i ich rozmiarów (najlepiej Arial 10 lub 12).
W prawym, górnym rogu umieszczamy zdjęcie, przedstawiające nasze popiersie w oficjalnym stroju (niedopuszczalne są zdjęcia nieformalne z prywatnego albumu). Firmy czasem obawiając się zarzutów o dyskryminację, podkreślają, że zdjęcie nie jest wymagane. Mimo wszystko fotografia w biznesowym stroju może zadziałać na korzyść wizerunku kandydata.

Jak napisać CV - główne elementy

Nagłówek CV

Na samej górze dokumentu warto umieścić nagłówek mówiący o tym, z czym mamy do czynienia. Dopuszczalne formy to „Curriculum Vitae”, „Życiorys zawodowy” oraz „Resume”. Brak nagłówka nie jest krytyczny. Można w tym miejscu wyeksponować swoje imię i nazwisko. Odpowiednia struktura dokumentu sprawia, że rekruter wie, że to CV.

Dane osobowe

Powinno się tu znaleźć imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz data urodzenia. Stan cywilny to zupełnie prywatna sprawa i nie ma konieczności wspominania o nim.
Zachowanie profesjonalnego wizerunku wymaga stosowania wyważonych adresów e-mail. Używanie adresów w domenach @twardziel.pl czy @buziaczek.pl lub loginów typu boski@ postrzegane jest jako niestosowne

Wykształcenie

W tym punkcie aplikacji powinieneś umieścić między innymi takie informację typu - jakie ukończyłeś szkoły, a co za tym idzie jakie zdobyłeś wykształcenie (pamiętaj by podawać pełną nazwę szkoły lub uczelni wraz z wydziałem, kierunkiem oraz ewentualną specjalizacją (wszystko należy podać z dokładnymi datami ukończenia
Kolejne szkoły wpisuje się w porządku odwrotnie chronologicznym tzn. zaczynając od ostatniej uczelni/szkoły i kończąc na pierwszej. Pamiętaj, aby zawsze napisać jaki tytuł uzyskałeś kończąc poszczególną uczelnię

Przygotowanie merytoryczne jest rzeczą istotną. To, jakiej uczelni posiadasz dyplom lub jaki kierunek wciąż studiujesz, jest ważną informacją dla pracodawcy, szczególnie jeżeli masz niewielkie doświadczenie zawodowe. Podajemy tu zdobyte stopnie naukowe lub zawodowe. Zaczynamy od daty zdobycia, dalej podajemy wnikające z tego uprawnienia, np. inżynier, ekonomista, polonista, technik elektronik, następnie nazwę uczelni (lub szkoły) oraz wydział. Jeśli wciąż studiujesz, koniecznie zaznacz, na którym jesteś roku. Osoby studiujące lub mające już wyższe wykształcenie nie muszą pisać, jakie liceum kończyły, ale kandydaci ze średnim wykształceniem - powinni.

Uwaga: Nie mieszamy kursów podnoszących kwalifikacje ze szkołami. Jeśli posiadamy uprawnienia, którymi warto się pochwalić to dołączamy je do podpunktu „Dodatkowe kwalifikacje”

Doświadczenia zawodowe

Ta sekcja jest kluczowa w ocenie pracodawcy, dlatego też nad nią należy się wyjątkowo skupić. Zdobyte doświadczenie zawodowe podajemy w kolejności od najnowszych do najstarszych. Zawieramy tylko te doświadczenia, które są istotne dla pracodawcy. Używamy prostego, zrozumiałego słownictwa, najlepiej formy bezosobowej (np.: planowanie i realizacja budżetu remontowego na poziomie 2 mln PLN, zarządzanie 6-cio osobowym zespołem mechaników). Nie stosujemy zdań podrzędnie złożonych i unikamy ogólników. Jeśli to możliwe, pokazujemy rezultaty swoich działań lub zwracamy uwagę na to, jak wzbogaciło nas dane zajęcie. Nie warto zbytnio koloryzować – prawda wyjdzie na jaw przy szczegółowych pytaniach podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Aby informacja była czytelna, warto zastosować taką kolejność:

- okres zatrudnienia (luty 2007 - marzec 2011),

- zajmowane stanowisko (specjalista ds. technicznych),

- zakres obowiązków (przygotowywanie miesięcznych analiz awaryjności urządzeń, zestawień kosztów remontowych, planowanie prac remontowych, opracowanie opracowywanie instrukcji organizacji remontów). Warto też wymienić projekty, przy których pracowaliśmy, np. wdrażanie modułu magazynowego systemu SAP, dostosowanie urządzeń do wymagań dyrektywy maszynowej.

- nazwa firmy

Dodatkowe kwalifikacje

W tym etapie powinieneś przedstawić informacje dodatkowe na swój temat. Możesz wymienić tu kompetencje miękkie, takie jak: komunikatywność, dobra organizacja pracy, odporność na stres czy zdolności analityczne. Na rozmowę kwalifikacyjną przygotuj przykłady na poparcie każdej z tych umiejętności. Możemy tu wymieniać przykładowo:

- znajomość języków obcych (dopisz stopień w jakim znasz dany język, ewentualnie jakie egzaminy już zdałeś, np. FCE),

- umiejętność obsługi programów komputerowych,

- posiadane prawo jazdy,

Kursy i szoklenia

Należy umieścić tylko te szkolenia, które naprawdę mają znaczenie przy aplikowaniu na dane stanowisko. Rekruterów najbardziej przekonują konkrety. Szkolenia muszą być potwierdzone za pomocą certyfikatów. Można też dodać konferencje lub inne branżowe wydarzenia, w których uczestniczyliśmy, pokazując w ten sposób, że sięgamy po różne źródła rozwojowe..

Zainteresowania:

Może wydawać się, że tematyka związana z zainteresowaniami jest mało ważna. Warto jednak umieścić to, co jest związane z obszarem dotyczącym stanbowiska. Jeśli jakieś zainteresowania pokrywają się z zadaniami na stanowisku, jest duża szansa, że będziesz się spełniać i lepiej wykonywać swoje zadania. Nie ograniczamy się wyłącznie do zawodowych zainteresowań. Warto pokazać, że kandydat jest ciekawym człowiekiem. Piszemy konkretami. Jeżeli grasz w siatkówkę, to praca w grupie prawdopodobnie nie sprawi ci trudności. Jeśli udzielasz się w stowarzyszeniach, czy organizacjach to warto to dopisać, gdyż rekruter może ocenić Twoje cechy charakteru związane z tym czy masz zdolności organizatorskie, przywódcze, czy jesteś ambitny. Oczywiście prywatne zainteresowania nie są decydujące w procesie rekrutacji, ale firmy starają się nie tylko dobrać ludzi pod względem kompetencji, lecz również znaleźć takie osoby, które pasują do kultury organizacji. Ten punkt może im w tym pomóc.

Referencje

Jeśli posiadamy referencje a pracodawca nie prosił o nie, nie dołączamy ich do dokumentów aplikacyjnych. Zamieszczamy tylko w CV formułkę: "Referencje dostępne na życzenie”

Uwaga: Przed udostępnieniem rekruterowi listy referencyjnej, uzyskujemy zgodę osób, które na niej się znajdują. Warto również uprzedzić o możliwości kontaktu rekrutera, aby dać im szansę na przygotowanie stosownej opinii. Zaskoczenie nie działa tu na korzyść kandydata.

Stopka

Umieszczamy tu klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

 

Najczęstrze błędy w CV

- błędna nazwa firmy, do której jest wysyłane CV,

- mało czytelna, mało przejrzysta forma CV (tekst ciągły, bez wyróżnień, akapitów),

- brak aktualnego zdjęcia,

- załączenie nieformalnego zdjęcia (np. z urlopu) lub zdjęcia nieaktualnego,

- zbyt duża liczba szczegółowych informacji,

- zbyt mała liczba konkretnych informacji,

- brak stanowiska lub numeru referencyjnego w nagłówku e-mail,

- błędy ortograficzne i literówki

audyt1

  • 1
  • 2
Poprzedni Następny

Piszemy list motywacyjny

Piszemy list motywacyjny

Jak sama nazwa wskazuje, list motywacyjny ma za zadanie przekonanie potencjalnego pracodawcy do tego, że właśnie nasza kandydatura jest jedynie...

Zasada Pareto - oszczędzamy zasoby

Zasada Pareto - oszczędzamy zasoby

Stosowanie Zasady Pareto, zwanej również regułą 80/20, ma wielki potencjał w zakresie oszczędności czasu przy realizacji celów. Metoda jest prosta...

Jak motywować pracowników

Jak motywować pracowników

Organizacja oraz pracownicy mogą znajdować się na różnym etapie rozwoju. Na motywację należy spojrzeć pod kątem sytuacji biznesowej oraz grupy...

Jak napisać skuteczne CV

Jak napisać skuteczne CV

Życiorys zawodowy, zwany popularnie Curriculum Vitae (CV), to zestawienie wszystkich istotnych informacji dotyczących kandydata, jego osiągnięć i zainteresowań. Właściwe wytypowanie...

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean Management - kultura czy narzędzia

Lean manufacturing jest rodzajem strategii zarządzania firmą, opierającą się na dostarczaniu klientom produktów i usług, odpowiadających ich oczekiwaniom, przy jednoczesnym...

Zarządzanie zmianami w organizacji

Zarządzanie zmianami w organizacji

Żyjemy w bardzo intensywnie rozwijającym się otoczeniu. Wszystko wokół, czy tego chcemy czy nie, podlega nieustannym modyfikacjom. Pojawiające się możliwości...

Informacja zwrotna - feedback

Informacja zwrotna - feedback

Posługiwanie się informacją zwrotną jest kluczową umiejętnością interpersonalną oraz podstawowym narzędziem managera, który chce skutecznie wpływać na postawy pracowników. Jest...

Piszemy referencje

Piszemy referencje

Pracodawca podczas rozstawania z pracownikiem nie ma obowiązku wystawiania referencji i rzadko kiedy czyni to z własnej inicjatywy. Jako przełożony...

Piszemy opinię o pracowniku

Piszemy opinię o pracowniku

Konieczność przygotowania opinii na temat pracownika w codziennych obowiązkach managera pojawia się nader często. Od strony formalnej, dokument przechodzi zwykle...